HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ NGÔI SAO SÁNG

Him Lam Campus: Villa 22 đường số 6, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Q.7

Saigon Pearl CampusVilla18 đường số 6, Saigon Pearl villa, Q. Bình Thạnh

Him Lam 2 Campus: Villa 29 đường số 16,  Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Q.7

Sun Avenue Campus: Villa 36 đường số 51 , Khu Dân Cư Văn Minh Sun Avenue, Q.2

City Land CampusVilla 112 đường số 10, City land park Hills, Q.Gò Vấp